İl Başkanımız Necip Filiz'in Mevlanayı anma günü dolayısıyla yayımladığı mesaj

İl Başkanımız Necip Filiz'in Mevlanayı anma günü dolayısıyla yayımladığı mesaj

Hz. Mevlana’nın büyük bir mütefekkir, mutasavvıf ve gönül insanı olduğunu söyleyen AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz; “ Hz. Mevlana eserlerini öyle bir ilahi aşk ile kaleme almıştır ki; yedi buçuk asır ayakta kalabiliyor ve her dilde ve her gönülde bu denli teveccüh bulabiliyor” dedi.
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz; Şeb-i Arus - Mevlanayı anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“ Dünyayı, “ruhun bedende hapsolduğu geçici bir durak” olarak tanımlayan Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, 17 Aralık 1273’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlâna ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine, yani yaradanına kavuşacaktı. Onun için Mevlâna ölüm gününe düğün günü veya gecesi manasına gelen "Şeb-i Arus" diyor, “Hakk’a vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” olarak gördüğü ölümünün ardından dostlarına üzülmeyin diyerek vasiyet ediyordu.
Gönül insanı, büyük mütefekkir, din âlimi ve kelimelerin sarrafı Hz. Mevlana, Anadolu’nun bağrından bambaşka coğrafyalardaki başka tenleri, başka meşrep ve nesepleri hülasa tüm gönülleri asırlarca besleyen manevi bir pınardır. Onun ölümsüz eseri Mesnevi’nin birçok dile çevrilmesi ve dünyanın dört bir yanında okunması da, bunun en müşahhas göstergelerindendir. Ölümünden yüzlerce yıl sonra bile Mevlana’nın eserleri hâlâ şiire, müziğe, romanlara, filmlere konu olmaktadır.
Mevlâna’nın düşünce ve eserlerinin ana teması ve mesajı Allah’a ve Allah’ın yarattıklarına duyulan aşktır. Felsefesinin odağında insanlık vardır. Günümüzde Mevlana’nın mesajı ve öğretisi her din ve kültürden insanı kendisine çekmekte ve bu mesaj barış ve ahenk içinde yaşamanın yolunu göstermektedir. Merhameti, güzel ahlakı, hayrı, sabrı, ümidi aşılayan nasihatleri ve asırlara sığmayan hoşgörüsüyle insanlığı kendisine hayran kılmaktadır.
Bu düşüncelerle insanlık adına ayrılıkların değil vuslatların, mutsuzlukların değil sevinçlerin daha fazla yaşandığı bir dünya ümit ediyor, Hz. Mevlana Celalettin-i Rumi’yi Hakk’a yolculuğunun 745. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, ülkemiz ve tüm dünyada barışın ve kardeşliğin tesisine vesile olmasını, çocuklarımızın ve gençlerimizin o ve onun gibi gönül sultanlarının güzel hasletlerini öğrenerek yetişmelerini temenni ediyorum.